MINIMOTOR
minimotoros oktatás, versenysport


HÍREK
MotogpTV. kód
- 2008.08.20.

Az 50 000 látogatónkat megajándékozzuk, egy MOTOGPTV kóddal, mellyel a gyorsasági motorsport
legrangosabb eseményét tekintheti meg díjmentesen.


Kezdődik a szabadtéri oktatás
- 2008.03.24.

Mi motorosok szembe szállunk az időjárással.
A kiállítást követően már ismét régi helyünkön a HUNGARORINGEN várjuk az érdeklődőket, új tanulókat, és edzeni a régieket.
Aki kedvet érez lépjenközénk, taníttassa gyermekét Magyarország legszebb és legvonzóbb motoros centrumában.


Motorkiállítás
- 2008.02.05.

Kiállítunk a Hungexpo A pavilon 306-os standon a VII. Nemzetközi Motorkiállításon.
A 17-es pavilonban szalomversenyt, bemutatót tartunk, itt lesz YAMAHA CITY motorokkal tesztmotorozás is.
A kiállítás ideje alatt lehet jelentkezni a Hungaroringen működő HUNGARORING-YAMAHA CITY Minimotoros Iskolába, valamint a 2008 évben a YAMAHA CITY-CEMELOG Racing Team névre hallgató No.1. Mini és Motoros Teambe versenyzőnek.
A kiállítás ideje: 2008.március 12- 16.


Iskola
- 2007.05.25.

A nyári szünidőben intenzív oktatást, edzést tartunk a HUNGARORINGEN.

Jelentkezés, érdeklődés: 06-30-9369-838


tovább

Versenykiírás
I.PANNÓNIA – RING KUPA
II. PANNÓNIA – RING KUPA

Pannónia ring
2007. április 12.

Versenykiírás

1.) A No.1 Mini és Motoros Team megrendezi a Magyar Motorsport Szövetség hivatalos versenynaptárában szereplő MAMS Országos Gyorsasági Minimotoros és Utánpótlás Bajnokságának I. és II. fordulóját a Pannónia - ring versenypályán 2007 április 12.-én.

A versenyek hivatalos neve: I. PANNÓNIA-RING Kupa
II. PANNÓNIA-RING Kupa

Engedély száma: MAMS:

2.) A verseny titkárságának címe:
2007. április 12. előtt:
No.1 Mini és Motoros Team
1136. Budapest Pannónia u.22.
Telefon: 06-30-9369-838
E-mail: wodicskane.bea@chello.hu
http://www.minimotor.shp.hu

2007. április 12.- én:
9512 Ostffyasszonyfa, Pannónia - Ring
Pannónia- Ring versenypálya
Telefon: 06 95 394 300
Telefax: 06 95 394 232

A versennyel kapcsolatban minden információ megtalálható az Interneten: www.minimotor.shp.hu

A versenyiroda
2007. április 12.-én 07,00 órakor nyit,

3.) A versenypálya.
A Pannónia-ring Gokart versenypálya 1.071 m. hosszú. A versenyek az óra járásának megfelelő irányban kerülnek lebonyolításra.
A versenypálya rajza mellékelve van.

4.) Az esemény a FIM / UEM / MAMS Sport Kódexe, annak mellékletei, valamint jelen versenykiírás alapján kerül lebonyolításra.

5.) Hivatalos személyek.
A Zsűri elnöke:
A Zsűri tagja:
A szervezés vezetője: Wodicskáné Tállyai Beatrix
Versenyigazgató: Kiss Sándor
Versenytitkár: Őzéné Torhosi Mariann
Technikai főellenőr: Németh Zoltán
Időmérők vezetője, Németh Zoltán
Versenyorvos: Dr. Dombi István

6.) Kategóriák és osztályok.
A verseny a következő kategóriákra kerül kiírásra az éves alapkiírás szerint:

A MAMS Országos Gyorsasági Minimotoros és Utánpótlás Bajnokság:
- Alapkiírás szerint
III. kategória PW 80 félautomata motorok

7.) A versenyen maximum 15 versenyző rajtolhat. Az edzéseken maximum 18 versenyző indulhat.8.) Nevezés.
A nevezéseket a mellékelt nevezési lapon kell elküldeni a rendező címére, a versenyt megelőzően legalább 15 nappal, a nevezési díj egyidejű befizetésével, mely alól kivételes engedéllyel felmentés van.
A rendező az Elnökség jóváhagyása mellett a 2007. április 10.-én 24 óráig megérkezett nevezéseket veszi figyelembe. Az ezután érkezett nevezéseket a rendező csak a nevezési díjjal azonos mértékű pótdíj megfizetése mellett fogadja el.

Figyelem!
A rendező nyomatékosan felhívja a figyelmet a nevezési idő betartására (a nevezési díj befizetésével együtt). A késői nevezők esetében érvényesíteni fogja a büntetést!

Nevezési díj: - A MAMS Utánpótlás Bajnokságban
induló versenyzők részére: 13.000.- Ft. + 20% ÁFA / verseny

9.) Adminisztratív és műszaki átvétel:
Az adminisztratív átvételre a Pannónia ring … BOX-ban, mint versenyirodán, és a technikai gépátvételre ugyan ezen a helyszínen kerül sor az alábbi időbeosztás szerint,

2007 április 12.-én 07,30 – 08,30

10.) Edzések:
Tilos olyan versenyzőnek és versenymotornak a pályára lépni, aki / amely az adminisztratív és műszaki átvételen nem jelent meg, és ott versenyzési engedélyt nem kapott.

Az edzések az alábbi időbeosztás szerint kerülnek lebonyolításra:

2007 április 12 (csütörtök) I. versenyre
Szabad edzés
III. kategória PW 80 08,50– 09,05

2007 április 12. (csütörtök):
Időmérő edzés
III. kategória PW 80 09,10– 09,25


2007 április 12 (csütörtök) II. versenyre
Szabad edzés
III. kategória PW 80 12,00– 12,15

2007 április 12. (csütörtök):
Időmérő edzés
III. kategória PW 80 12,20 – 12,35


11.) Versenyek:

2007 április 12. (csütörtök):

Versenyek:
kategória Versenyzõk Bemelegítõ Rajt. Verseny Verseny Minimum
a pályára kör- ideje körök távja. körszám lépnek rajtja száma km az értékeléshez

I. VERSENY:
III. kategória 09,40 09,45 09.47 7 7,497 km 5

Versenyek:
kategória Versenyzõk Bemelegítõ Rajt. Verseny Verseny Minimum
a pályára kör- ideje körök távja. körszám lépnek rajtja száma km az értékeléshez

II. VERSENY:
III. kategória 12,50 12,55 12.57 7 7,497 km 5

12.) Díjak.
Minden kategória első három helyezettje tárgydíjazásban részesül. / verseny

13.) A díjak átadására közvetlenül a verseny befejezését követően a díjkiosztó emelvényen kerül sor.


14.) Óvás.
Minden óvást a MAMS szabálykönyvében előírt feltételekkel, az ott meghatározott óvási díj egyidejű befizetése mellett a versenytitkárhoz, vagy a versenyigazgatóhoz kell benyújtani.


15.) Üzemanyag.
A versenyen csak az éves alapverseny kiírásban előírt üzemanyag használható. A rendező a versenypályán üzemanyag vásárlásra lehetőséget nem biztosít.

16.) Büntetések
A boxutcában a sebességlimit 25 km/óra.
A sebesség a boxutcában ellenőrizve lesz.

A sebességlimit túllépése az alábbi pénzbüntetéseket vonja maga után:

 Minden alkalommal 2.000.- Ft.

A kiszabott pénzbüntetéseket legkésőbb az adott kategória versenyét megelőzően 10 perccel kell a versenyirodán befizetni. A büntetés be nem fizetése automatikusan a versenyből való kizárást vonja maga után.
A boxutcában a sebesség túllépés a verseny közben Ride Trought büntetést von maga után.

Kiugró start esetén Ride Trought büntetés kerül alkalmazásra.

17.) Végellenőrzés, Parc Ferme
Minden verseny befejezését követően minden, a versenyt befejezett motorkerékpárt a Parc Fermebe kell állítani. A motorokat az óvási idő letelte után (10 perc) a versenyigazgató engedélyét követően lehet a zárt parkolóból kivinni.

18.) Biztosítás.
A rendező minden résztvevő versenyzőre szavatossági biztosítást köt a Hungária Biztosítónál.
A versenyen való részvétel feltétele a verseny napjára érvényes versenyzői balesetbiztosítás megléte.

19.) Felelősség.
A rendezvény a Sport Kódex 60.2 pontban leírt résztvevői a Sport Kódex 110.3 pontjának megfelelően felmentik a felelősség alól a FIM / UEM / MAMS-ot, a Rendezőt, a rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait és képviselőit bárminemű és minden felelősség alól, amennyiben bármilyen káresemény, tárgyi vagy személyi sérülés érné őket a hivatalos rendezvény vagy edzések során.
A résztvevők minden harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán, tárgyi vagy személyi sérülés esetén, amelyekért együttesen, vagy külön-külön felelősek, felmentik a Rendezőt, a rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait, valamint képviselőit mindennemű felelősség alól.
A rendező semmilyen felelősséget nem vállal a depó területén őrizetlenül hagyott felszerelésekért és tárgyakért.

20.) Reklámok elhelyezésének tilalma.
A rendező megtilt bárminemű reklám elhelyezését a versenypályán, a depó területén, és a boxok külső környezetében. A tilalom alól kivételt képeznek azok a reklámok, amelyek a szállító járműveken festve vannak, továbbá a verseny motorkerékpárokon, a versenyző és szerelő ruházatán, valamint a versenyzés egyéb eszközein (jelzőtábla, esernyő, stb.) vannak elhelyezve.
Amennyiben a rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal intézkedik azok eltávolítására. Mód van azonban reklámok kihelyezésére, a rendezővel egyeztetett módon.

21.) Egyebek.
A rendező a benevezett versenyzők és csapatok részére box bérlési lehetőséget biztosít.
Egy box bérleti díja a verseny idejére 20.000 Ft. (ÁFA-val együtt), melyet a Pannónia-ring Irodáján lehet bérelni.
Egy box kb. 50 négyzetméter méretű.


Budapest 200.március 26.

Mellékletek:: Pályarajz
Nevezési ív

Wodicskáné Tállyai Beatrix
Versenyigazgató Rendező


A versenykiírást jóváhagyom:

2007 ……………………..


................................................
MAMS

NEVEZÉSI ÍV

A Pannónia -ringen 2007.április 12.-én. lebonyolításra kerülő I. Pannónia –ring Kupa versenyre.
Nevezési határidő: 2007. április 10 -én 24,00 óra. A nevezéseket a verseny titkárságának címére kell eljuttatni a nevezési díj befizetését igazoló okmány másolatával együtt.
A rendező csak a nevezési határidő előtt leadott, és hiánytalanul kitöltött nevezési íveket köteles figyelembe venni. A késői nevezések elfogadásával kapcsolatban a rendező szabadon dönt.
Kategória

III. kategória PW 80

I. A versenyző

Neve:.........................................................................................

Lakcíme:....................................................................................

Születési dátuma:......................................................................Versenyzői licenc száma:..................

II. A nevező MAMS Tag:

Neve:.............................................................................................

Címe:..............................................................................................

Nevezői licenc száma:...............................................Sponor licenc száma:…………………………….

III. A versenymotorkerékpár:

Gyártmánya:........................................... Típusa:................................. Hengerűrtartama............ kcm.

Hengerek száma:.................... Lökete:......................Furata:...............Vázszáma:............................…
IV.
A versenyző kijelenti és aláírásával igazolja, hogy a gyorsasági motorversenyzéssel kapcsolatos FIM / UEM és MAMS szabályokat, valamint a versenykiírásban foglaltakat ismeri és azokat magára nézve kötelezően elfogadja.
Egyben kijelenti, hogy az edzéseken és a versenyen saját felelősségére indul, az esetleges balesetekből eredő kárával kapcsolatban a rendezővel szemben minden kártérítési igényéről lemond.

Dátum………………………………………………………
versenyző aláírása

szülő aláírása
A fenti nevezéshez az egyesületi hozzájárulást megadom!

Dátum:
......................................................... PH.


nevező aláírása

NEVEZÉSI ÍV

A Pannónia -ringen 2007.április 12.-én. lebonyolításra kerülő II. Pannónia –ring Kupa versenyre.
Nevezési határidő: 2007. április 10 -én 24,00 óra. A nevezéseket a verseny titkárságának címére kell eljuttatni a nevezési díj befizetését igazoló okmány másolatával együtt.
A rendező csak a nevezési határidő előtt leadott, és hiánytalanul kitöltött nevezési íveket köteles figyelembe venni. A késői nevezések elfogadásával kapcsolatban a rendező szabadon dönt.
Kategória

III. kategória PW 80

I. A versenyző

Neve:.........................................................................................

Lakcíme:....................................................................................

Születési dátuma:......................................................................Versenyzői licenc száma:..................

II. A nevező MAMS Tag:

Neve:.............................................................................................

Címe:..............................................................................................

Nevezői licenc száma:...............................................Sponor licenc száma:…………………………….

III. A versenymotorkerékpár:
Gyártmánya:........................................... Típusa:................................. Hengerűrtartama............ kcm.

Hengerek száma:.................... Lökete:......................Furata:...............Vázszáma:............................…
IV.
A versenyző kijelenti, és aláírásával igazolja, hogy a gyorsasági motorversenyzéssel kapcsolatos FIM / UEM és MAMS szabályokat, valamint a versenykiírásban foglaltakat ismeri és azokat magára nézve kötelezően elfogadja.
Egyben kijelenti, hogy az edzéseken és a versenyen saját felelősségére indul, az esetleges balesetekből eredő kárával kapcsolatban a rendezővel szemben minden kártérítési igényéről lemond.

Dátum………………………………………………………
versenyző aláírása

szülő aláírása
A fenti nevezéshez az egyesületi hozzájárulást megadom!

Dátum:
......................................................... PH.


nevező aláírása

Honlapkészítés